start / Aktualności / Aktualności

Lech Baby: KONCEPCJA SZKOLENIA

Lech Baby: KONCEPCJA SZKOLENIA

PODZIAŁ NA GRUPY

W ramach treningów Lech Baby obowiązuje następujący podział

na grupy treningowe:

     - 2 - 3 Lat (Maluszki)*
     - 3 - 4 Lat (Maluchy)

* Możliwość rozpoczęcia wcześniejszych treningów, jeśli dziecko potrafi samodzielnie chodzić i jest na to gotowe emocjonalnie.

Przydział do odpowiednich grupy uzależniony jest od dwóch czynników:

     - wieku;
     - indywidualnego tempa rozwoju.

Relacja liczby dzieci w grupie do liczby trenerów:

jeden trener na maksymalnie 10 zawodników.

ŚCIEŻKA ROZWOJU

ORGANIZACJA PROCESU SZKOLENIOWEGO - CYKLE

Podstawą organizacji zajęć dla dzieci w tym przedziale wiekowym jest zastosowanie metod, form i środków dydaktycznych uwzględniających wiek, zaawansowanie motoryczne, zainteresowanie oraz potrzeby.

- Każda grupa szkoleniowa, swoje zajęcia odbywa w obrębie rocznego, 40 tygodniowego cyklu szkolenia (bez wakacji)
- Każda grupa szkoleniowa swoje zajęcia odbywa raz w tygodniu
- Czas trwania jednostki treningowej dla Maluszków - 45min, dla Maluchów - 60min
- Ostatni trening w danym miesiącu jest powtórzeniem, wybranej jednostki treningowej z ostatniego miesiąca tzw. utrwalenie nabytych umiejętności
- Nabór do szkółki/grup odbywa się przez cały rok. Każdy nowy uczestnik zajęć dołącza do odpowiedniej grupy wiekowej i realizuje rozpoczęty wcześniej program
- Progresywność treści treningowej w obrębie danej jednostki jak i całego rocznego cyklu szkoleniowego

<< wstecz dalej >>

udostępnij